Kamolītis ripo tālāk

2009. gada 23. septembris

23. septembrī ar jaunu sparu pēc vasaras brīvdienām darbību atsāka mazuļu skoliņa “Kamolītis”. Šis ir “Kamolīša” trešais darbības gads, un ir jūtams, ka mazuļu skoliņa ieņem aizvien stabilāku vietu iedzīvotāju apziņā kā nozīmīga attīstības un socializācijas iespēja mazuļiem un viņu ģimenēm.

Šogad mazuļu skoliņā jaunumi—vienas grupiņas vietā izveidotas divas vecuma grupas: pirmajā grupiņā ir bērni no dažiem mēnešiem līdz vecumam, kad mazulis iemācās stabili staigāt, savukārt otrajā—lielākajā grupiņā—mazie žiperi jau nodarbosies ar aktīvākiem uzdevumiem un rotaļām. Šādam solim mazuļu skoliņas vadītājas brieda visu pagājušo sezonu, un pamatoti, jo šogad jau pēc pirmās tikšanās reizes ir izkristalizējušās divas dažāda vecuma grupas un līdz ar to—vajadzība pēc atšķirīgām spēlēm, rotaļām un vingrinājumiem.

“Kamolītis” šajā mācību gadā ripo trešdienās pulksten 10:00. Tikšanās vieta tā pati—Mazsalacā, Lielā ielā 5. Vēl ir dažas brīvas vietas. Vai nāksi pulciņā?