Noslēdzies datoranimācijas apmācību kurss

2014. gada jūnijs

Projekta „Tradicionālas vērtības un jaunas prasmes — sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros animācijas un videomontāžas datoranimācijas apmācību kursa nobeigumā jūnija pirmajā nedēļā Mazsalacas vidusskolas datorcentrā čakli darbojās Mazsalacas skolēni, kuri veidoja stop-motion animācijas filmiņas aplikācijas tehnikā. Šīm nodarbībām pasniedzēja deva konkrētu ievirzi, pieskaņojot tās projekta tematikai — tradicionālas vērības un jaunas prasmes. Proti, tapa animācijas par vietējo mākslinieku kokgriezēju V. Hirti.

Gatavojoties projekta nodarbībām, vecāko klašu audzēkņi Ieva, Mārcis, Dagnija, Aivis, Jasmīna, Roberta, Marks, Jānis, Kate un Alise iepazinās ar V. Hirtes darbu ekspozīciju Mazsalacas novada muzejā, pētīja tēlus. Kopīgi tika sacerēts sižets 5 filmiņām par Valteru Hirti. Stāstā meistars dodas uz mežu pēc materiāla, noguris aizmieg un nosapņo raibu sapni. Pamodies viņš dodas mājup, pa ceļam redzot dažādus iedvesmas avotus savam nākamajam darbam — spieķim. Tad koktēlnieks rosās un strādā savā darbnīcā, līdz spieķis gatavs un ar to var doties pastaigā pa Mazsalacu.

Sesto filmiņu veidoja 3. klases skolniece Luīze, attēlojot Valtera Hirtes dzīvi   strādāšanu darbnīcā, daudzos tēlus un mūža galu.

Filmiņu kadru fotografēšana, skaņas ierakstīšana un video apstrāde bija jāveic ļoti ātrā tempā, 6 nodarbībās, tādēļ jo lielāks gandarījums visiem bija par interesanto rezultātu.

Radītās sešas īsfilmas aplūkojamas vietnē YouTube.