Ceļojam laikā

2009. gada decembris

Jau kopš oktobra norisinās Vidzemes kultūras programmas 2009. gadam projekts “Ceļojums laikā”. Tā ietvaros notiek 3 veidu aktivitātes: rotu kalšanas nodarbības Seno rotu kalvē Cēsīs, diena kopā ar folkloras un seno cīņu kopu “Vilkači” un filcēšanas nodarbības.

Rotu kalšanas nodarbības Seno rotu kalvē Cēsīs

Pavisam plānotas 8 četru stundu ilgas nodarbības ar 5–6 dalībniekiem katrā. Tas ir maksimālais skaits, ko var uzņemt Seno rotu kalve—darbavietu, meistara kapacitātes un arī darba drošības dēļ. Nodarbību sākumā dalībnieki noklausījās pasniedzēja stāstījumu par seno latgaļu rotām, arheoloģisko izrakumu atradumiem, rotu kalves darbību, darba drošību.

Pašlaik dalībnieki paši apgūst metāla rotu darināšanas iemaņas. Pēc arheoloģisko atradumu paraugiem darinām 2 veidu gredzenus, piekariņus, saktu un rokassprādzi. Nodarbības īpaši vērtīgas dara fakts, ka pagatavotās rotas dalībnieki var paši nēsāt. Nodarbības rosina dalībnieku interesi par mūsu senču dzīvi senatnē, kā arī rada motivāciju piedalīties citos projektos šajā jomā, piemēram, pieteikties dalībai Grundtvig mūžizglītības programmas darbnīcās ārzemēs.

Diena kopā ar folkloras un seno cīņu kopu “Vilkači”

Folkloras un seno cīņu kopa “Vilkači” viesojās Mazsalacā Lāčplēša dienas priekšvakarā 9.11.2009. Tikšanās ar mērķa grupu—jauniešiem—notika Mazsalacas vidusskolā. “Vilkači” uzstājās 2 reizes—gan sākumskolas bērniem, gan vecāko klāšu skolēniem. Pasākumu apmeklēja gandrīz visi Mazsalacas vidusskolas skolēni (ap 300 bērnu un jauniešu).

“Vilkači” stāstīja skolēniem par dzīvi un kariem senatnē, par cīņas mākslu, ieroču veidiem un materiāliem, no kā gatavoja ieročus senāk, kā arī demonstrēja cīņas paņēmienus. Gribētājiem bija iespēja pašiem ietērpties senā karavīra ekipējumā un izjust, kā bija nēsāt vairogu, bruņu kreklu un kara vāli. “Vilkači” runāja ar skolēniem par patriotismu, tēvzemes mīlestību, Lāčplēša dienas notikumiem, un kāpēc ir svarīgi to svinēt.

Filcēšanas nodarbības

Filcēšanas nodarbības notika Mazsalacā, vidusskolas darbmācības kabineta telpās, jo lielā piedalīties gribētāju skaita dēļ biedrības MAP telpas būtu par šaurām. Trīs nodarbībās piedalījās 55 dalībnieki. Filcēšanas nodarbības vadīja J. Daugule. Viņa iepazīstināja dalībniekus ar vienu no senākajiem tekstilapstrādes veidiem—filca auduma darināšanu no vilnas. Dalībniekiem, pielietojot gan sauso, gan slapjo filcēšanas paņēmienu, no filca bija iespēja veidot cepures, šalles, vestes (no gabaliņiem), somas, rotas (krelles, brošas) un pat traukus (bļodiņas saldumiem). Nodarbības pulcēja gan lielus, gan mazus filcētgribētājus, ne tikai sievietes un meitenes, bet arī puišus!