Tradicionālas vērtības un jaunas prasmes — sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai

2014. gada februāris

Biedrība „Mazsalacas attīstības projekti” (MAP) sadarbībā ar biedrību „Oleru muiža” ir uzsākusi projekta „Tradicionālas vērtības un jaunas prasmes — sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanu, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, līdzfinansē Mazsalacas novada pašvaldība.

Projektā iesaistījušies kopā 5 partneri — bez minētajiem MAP un „Oleru muižas” vēl Rūjienas novada pašvaldība, ko pārstāv Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs, Camphill nodibinājums „Rožkalni” un biedrība „Rūjienas novada ģimenes atbalsta centrs „Vārpiņa””.

Projekta mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi un cilvēktiesību ievērošanu, organizējot apmācību nodarbības Latvijas pierobežas teritorijas iedzīvotājiem.

Projekts ilgs visu 2014. gadu, un tajā paredzētās aktivitātes ir ļoti daudzpusīgas. Būs angļu valodas apmācības, tradīciju apzināšanas nodarbības Oleros, jauno tehnoloģiju un multimediju apmācības jauniešiem, programma „Bērnu emocionālā audzināšana” (Rūjienā), estētiskas un ekonomiskas lauku vides veidošanas nodarbības un veselības kurss, kas ietver arī Norvēģu NVO pieredzes pārņemšanu.

Šobrīd Mazsalacā ir uzsākta angļu valodas apmācība 2 grupās — iesācējiem un dalībniekiem ar priekšzināšanām. Nodarbības vada Agita Āboltiņa. Februārī uzsāksim arī Veselības kursu, kura ietvaros līdz pavasarim reizi mēnesī Mazsalacā viesosies ventiņu stāstniece Līga Reitere ar savām Zāļu sievas mācībām. Būs arī dabīgās kosmētikas gatavošanas nodarbības, ko vadīs SIA „Calendula” dibinātāja un īpašniece Laura Bāliņa no Rīgas.

Jauniešiem piedāvājam datoranimācijas un videomontāžas apmācību, kas notiks Mazsalacas vidusskolā skolotājas Zanes Lustes vadībā. Estētiskas un ekonomiskas lauku vides veidošanas nodarbības sāksies rudenī. Bet jau vasarā aicināsim novada iedzīvotājus 2 pieredzes braucienos pa skaistākajiem Vidzemes dārziem, savukārt pavasara, vasaras un rudens saulgriežos — uz gadskārtu svinībām Oleru muižā. Visi pasākumi ir bezmaksas. Seko informācijai un piedalies!