Projekti

Tradicionālas vērtības un jaunas prasmes — sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai

Biedrība „Mazsalacas attīstības projekti” (MAP) sadarbībā ar biedrību „Oleru muiža” ir uzsākusi projekta „Tradicionālas vērtības un jaunas prasmes — sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai” īstenošanu, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, līdzfinansē Mazsalacas novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir veicināt labklājības izaugsmi un cilvēktiesību ievērošanu, organizējot apmācību nodarbības Latvijas pierobežas teritorijas iedzīvotājiem.

Vairāk par projektu...

Mums rūp, mēs mācāmies, mēs darām — dabai

2008. gada augustā tika apstiprināts Mazsalacas vidusskolas un biedrības MAP kā asociētā partnera iesniegtais projekts “Mums rūp, mēs mācāmies, mēs darām — Dabai” (“We Care, We Learn, We Do for Environment”) Comenius skolu partnerību programmā.

Pirmajā vizītē uz Nakas internacionālo skolu Stokholmā devās 3 pieaugušie — Mazsalacas vidusskolas skolotājas I.Martinsone, G.Jēkabsone un biedrības MAP pārstāve L.Puķulauka, jo partnerība tapa ar biedrības iniciatīvu, un tās pienākums bija iepazīstināt Mazsalacas pārstāvjus ar pārējiem partnerības dalībniekiem.

Vairāk par projektu...

Vidzemes seno amatu radošās darbnīcas

Projekta “Vidzemes seno amatu radošās darbnīcas” mērķis ir popularizēt Vidzemes kultūrvēsturisko mantojumu, veicinot Mazsalacas iedzīvotāju, īpaši jauniešu, interesi par senajiem amatiem. Projekta ietvaros paredzētas 4 radošās darbnīcas, kurās dalībnieki izgatavos dažādus ikdienas priekšmetus un produktus tā, kā tie tikuši gatavoti senatnē.

Vairāk par projektu...

Salacas zili zaļā rota

Projekta mērķi ir veicināt iedzīvotāju, īpaši jauniešu, vides apziņas veidošanu par dabas un kultūrvēstures vērtībām, kā arī popularizēt brīvprātīgo darbu Mazsalacā un apkaimē.

Projektu finansiāli atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds, līdzfinansēja Mazsalacas pilsētas dome. 2008. gada septembrī notika vides seminārs, kurā piedalījās Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta speciālists A.Urtāns un parku speciāliste-daiļdārzniece Z.Skrastiņa.

Vairāk par projektu...

Riti, riti, kamolīti!

Projekts tika atbalstīts Valmieras novada fonda (VNF) 2008. gada “Labo darbu programmas” ietvaros. Ar VNF atbalstu tikai iegādāti bērnu batuts, rotaļu telts ar tuneli un slīdkalniņš telpām ar bumbiņu baseinu.

Kā līdzfinansējums projektā tika ieguldīts vecāku brīvprātīgais darbs. Māmiņas un tēti izveidoja trīs “pastaigu celiņus”: vienu no auduma mazo kājiņu koordinācijai, pārējos divus sajūtu un līdzsvara trenēšanai no klūdziņām un koka elementiem.

Vairāk par projektu...

Maziem un lieliem

Projekta “Maziem un lieliem” mērķis ir īstenot daļu no biedrības vīzijas — veicināt sabiedrisko aktivitāti jauno vecāku vidū un sniegt ieguldījumu bērnu attīstībā.

Mazuļu skoliņu Kamolītis biedrības MAP un Mazsalacas baptistu draudzes paspārnē kopš 2007. gada rudens vada Ilze Mitāne un Vita Rusmane. Kamolīša nodarbības ik nedēļu apmeklē 5 līdz 10 mazuļu ar savām māmiņām un vecmāmiņām, lai kopīgi mācītos, rotaļātos, attīstītu savas prasmes un iemaņas, kā arī apmainītos ar pieredzi un padomiem.

Vairāk par projektu...

Mazuļu skoliņa Kamolītis un projekta pieteikums Maziem un lieliem

Lai gan biedrībai tagad ir savas telpas, trūkst piemērota aprīkojuma mazuļu skoliņas nodarbībām — paklāja (jo nodarbības notiek uz grīdas), kā arī kvalitatīvu attīstošo rotaļlietu. Tāpēc MAP ir sagatavojusi projekta pieteikumu Maziem un lieliem. Projekta mērķis ir iegādāties nepieciešamās lietas mazuļu skoliņas nodarbību optimālai nodrošināšanai.

Vairāk par projektu...

Biedrības MAP kapacitātes stiprināšana

Programmas būtība ir sniegt jaunām nevalstiskām organizācijām vienreizēju finansiālu “atspērienu”. Nevalstiskā organizācija no savas puses sastāda darbības plānu nākošajiem pieciem gadiem un garantē, ka tā turpmākos piecus gadus aktīvi darbosies saskaņā ar šo programmu.

Vairāk par projektu...

Skrituļdēļu rampas izveide Mazsalacā

Projekts “Skrituļdēļu rampas izveide Mazsalacā” izauga no jauniešu projekta “Kopā mēs varam vairāk”. Jaunieši bija projekta idejas autori, un paši aktīvi piedalījās projekta pieteikuma gatavošanā, nepieciešamības pamatošanā un līdzfinansējuma piesaistē no apkārtējām pašvaldībām.

Vairāk par projektu...

Kopā mēs varam vairāk!

Projekta mērķauditorija bija Mazsalacas jaunieši, projekta būtība — jauniešu aktivizēšana un apmācība projektu gatavošanā.

Ap 50 Mazsalacas jauniešu piedalījās projektu rakstīšanas apmācībā, komandas veidošanas treniņā kopā ar Aktīvā tūrisma centru “Eži” (pasākuma foto galerija), pieredzes braucienos.

Vairāk par projektu...

R. Cukura Mazsalacas pagasta chronikas digitalizācija

Projekta rezultāts ir Mazsalacas pagasta hronika, publicēta internetā e-grāmatas veidā. Vēstures materiālam ir pievienotas senās un mūsdienu fotogrāfijas.

Vairāk par projektu...

Bērnu rotaļu laukuma izveide Mazsalacā, Dinozauru parkā

Projekts piedalījās Valmieras novada fonda un Nīderlandes korporatīvā fonda KNHM rīkotajā projektu konkursā “Dari sev un citiem”, un gada beigās projekts saņēma nomināciju “Labākais 2006. gada projekts”.

Vairāk par projektu...