Biedrība “Mazsalacas attīstības projekti”

Biedrība “Mazsalacas attīstības projekti” (MAP) ir nevalstiska organizācija (NVO), kas dibināta 2006. gada pavasarī. Biedrības mērķi ir pilsoniskas sabiedrības stiprināšana, izglītības, kultūras veicināšana un vides aizsardzība Mazsalacā un tās apkārtnē.

Biedrības uzdevumi

Biedrība ir izstrādājusi ilgtermiņa darbības plānu. Tā uzdevumi ir:

Biedrības vīzija